2020-08-31

Aprobata techniczna węży hydraulicznych


Aprobata techniczna węży hydraulicznych

Aprobata techniczna to pozytywna opinia techniczna danego wyrobu, która stwierdza jego przydatność do użycia. Najczęściej dokonywana jest na podstawie badań, oględzin, opinii ekspertów czy obliczeń technicznych z zastosowaniem przepisów obowiazujących w danym kraju. Aprobatę wydaje się na wniosek producenta lub importera wyrobu na drodze odpowiedniego postępowania. Pozytywna ocena wydawana jest na 5 lat i może być przedłużona bez konieczności przeprowadzania ponownego postępowania.

W naszej ofercie węży hydraulicznych posiadamy produkty z aprobatą MSHA, czyli Mine Safety and Health Administration. Do tych produktów należą m.in.:

Polecane produkty renomowanych włoskich producentów posiadają dopuszczenie MSHA i są zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach, a także w całym sektorze górniczym. Dlatego zachęcamy branżę górniczą oraz pozostałe branże przemysłu ciężkiego do stałej współpracy z naszą firmą w zakresie sprzedaży najwyższej jakości węży hydraulicznych z aprobatą MSHA.

Zapraszamy do kontaktu.

«powrót