2021-07-31

Jaki wybrać zawór bezpieczeństwa?


Jaki wybrać zawór bezpieczeństwa?Hydraulika siłowa jest powszechnie wykorzystywana w konstrukcji maszyn i pojazdów, pozwalając na szybkie i sprawne przenoszenie dużej ilości energii zmagazynowanej w używanej cieczy. Nadaje się zarówno do wykonywania zadań wymagających dużej siły, jak i tam, gdzie liczy się tempo reakcji, brak hałasu lub iskrzenia, a także możliwość precyzyjnego sterowania poszczególnymi elementami. Każdy układ hydrauliczny musi być wyposażony w podstawowe komponenty, na które składają się także odpowiednie zawory hydrauliczne, w tym zawory bezpieczeństwa. Przekonajmy się, jakie rodzaje zaworów są używane najczęściej i zobaczmy, jaka jest ich rola.

Rodzaje zaworów hydraulicznych

Zawory hydrauliczne są elementem, który pozwala na kontrolowanie używanego w układzie czynnika hydraulicznego i wpływanie na parametry jego pracy. Zawory hydrauliczne mogą sterować kierunkiem przepływu czynnika, kierując go do różnych obiegów i pełniąc funkcję rozdzielaczy, a także blokować jego przepływ odcinając poszczególne elementy. Takie zadanie wypełniają np. zawory zwrotne. Osobną grupą są zawory zawiadujące natężeniem przepływu, obejmującą zawory dławiące, regulujące przepływ oraz dzielniki strumienia. Istnieje także grupa zaworów, które sterują charakterystyką ciśnienia czynnika roboczego. Mogą one odpowiadać za jego redukcję, regulowanie poziomu ciśnienia w konkretnym miejscu układu, a także reagować na jego wzrost. Specjalną kategorią zaworów ciśnieniowych są zawory maksymalne, wśród których znajdują się zawory przelewowe, które w razie wzrostu ciśnienia sprawiają, że część cieczy trafia do specjalnego zbiornika oraz zawory bezpieczeństwa.

Hydrauliczne zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa ograniczają wartość dopuszczalnego ciśnienia w układzie hydraulicznym, a w razie przekroczenia jego określonej wartości, powodują odpływ części cieczy np. do oddzielnego układu lub zbiornika. Są one konieczne do zabezpieczenia wszystkich elementów przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, przekraczającym przewidziane przez projektanta wartości. Zadziałanie zaworu eliminuje ryzyko uszkodzenia poszczególnych urządzeń czy pojawienia się nieszczelności ze względu na awarię uszczelnień lub przewodów. Zawór bezpieczeństwa ma ustalony próg ciśnienia, przy którym następuje jego otwarcie, który jest najważniejszym parametrem decydującym o doborze właściwego urządzenia.

«powrót