Pozostałe węże przemysłowe


Węże przemysłowe

Oprócz podstawowej oferty na węże, możemy zaproponować również węże do substancji spożywczych, do pary i gorącej wody, do substancji chemicznych oraz węże do gazów i substancji ropopochodnych. Wszystkie węże wykonane z materiałów wysokiej jakości, co gwarantuje długie ich użytkowanie. Węże poliuretanowe przeznaczone do kontaktu z żywnością posiadają atest PHZ - Świadectwo Jakości Zdrowotnej.

Węże z polichlorku winylu, stosowane do przesyłu pyłów, proszków oraz agresywnych mediów gazowych i płynnych charakteryzują się wysoką termoplastycznością i wytrzymałością.

«powrót