Wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z branży metalowo–maszynowej


Logo Unii EuropejskiejHydro-Flex Cezary Mazur realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z branży metalowo – maszynowej przez firmę Cezary Mazur Hydro-Flex".

Cel projektu: Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w skali międzynarodowej poprzez budowę obiektu, zakup środków trwałych i oprogramowania.

Beneficjent: Cezary Mazur HYDRO-FLEX.

Loga UE

«powrót