przetargi


Zakup, montaż oraz dostawa mebli będących wyposażeniem hali magazynowej


„Firma Hydro-Flex zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. "Zakup, montaż oraz dostawę mebli będących wyposażeniem hali magazynowej”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projekta... więcej»

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - informacja uzupełniająca


Część I - wyposażenie magazynowe (regały magazynowe) MECALUX Sp. z o.o. Ul. Wyczółkowskiego 125 44-109 Gliwice oferta uzyskała 100 punktów. Mając na uwadze Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Podrozdział 6.5... więcej»

Zakup oraz dostawa linii do produkcji przewodów hydraulicznych


„Firma Hydro-Flex zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. "Zakup oraz dostawę linii do produkcji przewodów hydraulicznych”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowa... więcej»

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup i dostawę oraz montaż mebli będących wyposażeniem biura oraz hali magazynowej jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: Część I - wyposażenie magazynowe (regały magazynowe) MECALUX Sp... więcej»

Zakup, dostawa oraz montaż mebli będących wyposażeniem biura oraz hali magazynowej


Firma Hydro-Flex zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. "Zakup, dostawa oraz montaż mebli będących wyposażeniem biura oraz hali magazynowej". Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w pro... więcej»

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy


Dotyczy postępowania na wybór wykonawcy prac budowlanych polegających na budowie hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu. Cezary Mazur „ HYDRO – FLEX” informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytań ofertowych dla zada... więcej»

Wykonanie prac budowlanych polegających na budowie hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu


Cezary Mazur HYDRO-FLEX zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: wykonanie prac budowlanych polegających na budowie hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodni... więcej»