Ogłoszenie o wyborze wykonawcy


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup i dostawę oraz montaż mebli będących wyposażeniem biura oraz hali magazynowej jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Część I - wyposażenie magazynowe (regały magazynowe)

MECALUX Sp. z o.o. Ul. Wyczółkowskiego 125 44-109 Gliwice

oferta uzyskała 100 punktów.

Część II – wyposażenie magazynowe: Multiko Narkiewicz Sp. j. Ul. Cukrowa 12D 71-004 Szczecin

oferta uzyskała 100 punktów.

Część III – meble biurowe: Multiko Narkiewicz Sp. j. Ul. Cukrowa 12D 71-004 Szczecin

oferta uzyskała 100 punktów.

W niniejszym postępowaniu wpłynęło 10 ofert.

Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskały największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

Szczegóły dotyczące wyboru oferty są dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1143342

pliki do pobrania
«powrót