Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - linia do produkcji przewodów hydraulicznych


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup oraz dostawę linii do produkcji przewodów hydraulicznych jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Airmaxi Krzysztof Suchanek os. Oświecenia 38/17 31-636 Kraków

W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

Szczegóły dotyczące wyboru oferty są dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149540

pliki do pobrania
«powrót