Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - wyposażenie hali magazynowej


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup, dostawę oraz montaż mebli będących wyposażeniem biura oraz hali magazynowej – regały magazynowe jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

MECALUX Sp. z o.o.

Ul. Wyczółkowskiego 125

44-109 Gliwice

W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

Szczegóły dotyczące wyboru oferty są dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152669

pliki do pobrania
«powrót