Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - wózki widłowe


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup oraz dostawę dwóch wózków widłowych jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

PROMAG S.A.

Ul. Romana Maya 11

61-371 Poznań

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

Szczegóły dotyczące wyboru oferty są dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155452

pliki do pobrania
«powrót