Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - linia do produkcji i regeneracji siłowników


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup oraz dostawę linii do produkcji i regeneracji siłowników jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Część I – tokarka CNC, Centrum obróbcze CNC, piła do cięcia metalu:

MAKTEK Jerzy Zalewski

Ul. Brzeska 120;

08-110 Siedlce

Część II – urządzenie do sprawdzania siłowników:

PROjekt M. Odziemkowski, P. Harhaj Sp. J.

Ul. Usługowa 1A

73-110 Stargard

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

Szczegóły dotyczące wyboru oferty są dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163803

pliki do pobrania
«powrót