Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - zakup oraz dostawa zestawu do produkcji rur precyzyjnych


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup oraz dostawę zestawu do produkcji rur precyzyjnych jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Technologie Formowania Metali Sp. z o.o.

ul. Mazańcowicka 89

43-502 Czechowice - Dziedzice

W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

Szczegóły dotyczące wyboru oferty są dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187712#infowyk

pliki do pobrania
«powrót