Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - Zakup oraz dostawa oprogramowania do projektowania oraz oprogramowania serwisowego do komunikacji z klientem


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup oraz dostawę oprogramowania do projektowania oraz oprogramowania serwisowego do komunikacji z klientem jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Część I – oprogramowanie do projektowania

SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o. Sp. kom.

ul. Gabrieli Zapolskiej 44

30-126 Kraków

Część II – oprogramowanie serwisowe do komunikacji z klientem

Grzegorz Czupryniak Complet Komputery i Elektronika

ul. Wojska Polskiego 16A

73-110 Stargard

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

Szczegóły dotyczące wyboru oferty są dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1188744

pliki do pobrania
«powrót