Ogłoszenie o wyborze wykonawcy


Dotyczy postępowania na wybór wykonawcy prac budowlanych polegających na budowie hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu.

Cezary Mazur „ HYDRO – FLEX” informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytań ofertowych dla zadania dotyczącego wykonania prac budowlanych polegających na budowie hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę Marbud Sp. z o.o. Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane, Ul. Gdyńska 28a, 73-110 Stargard. Liczba punktów w kryterium cena 95 pkt, w kryterium gwarancja 5 pkt. Suma punktów 100.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

Pozostałe oferty nie podlegające odrzuceniu:

STRON-BUD S.C. Czesław Stroński i Przemysław Stroński i Rafał. Liczba punktów w kryterium cena 92,78 pkt, w kryterium gwarancja 0 pkt. Suma punktów 92,78.

„Prime Construction” Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Liczba punktów w kryterium cena 75,74 pkt, w kryterium gwarancja 5 pkt. Suma punktów 80,74.

pliki do pobrania
«powrót